بهترین کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه

معرفی بهترین کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه

اهمیت کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه در رشته اقتصاد

بودجه، شاهرگ حیاتی دولتی است، زیرا دولت، تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع  خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای تمامی برنامه ها و فعالیت های دولت است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ی اقتصادی ملی ایفا می نماید.

فهرستی از برترین کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه

ما در این مقاله تعدادی از بهترین کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه را که از سهم فروش و محبوبیت بالایی در بین داوطلبان برخوردار هستند را جمع آوری کرده‌ایم؛ که در بین کتاب های رشته اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارند.


کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ابراهیمی نژاد و فرج وند

کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ابراهیمی نژاد و فرج وند

 کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ابراهیمی نژاد و فرج وند محصول 20 سال تجربه تدریس اساتید بعنوان منبع درسی بوده است. این اثر که در 11 فصل به این موضوع می پردازد و منطبق بر آخرین تغییرات بودجه کل کشور تدوین شده، یکی از بهترین کتاب های اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه محسوب می‌شود.

کتاب پیش رو، تعاریف متعدد و دیدگاه های مختلف بودجه را مطرح و مروری بر تاریخچه بودجه ریزی دارد. همچنین در این کتاب به نقش میان رشته ای بودجه ریزی و ارتباط آن با مدیریت، حسابداری، علوم سیاسی، مالیه عمومی و دیگر رشته ها اشاره شده است. لذا به تناسب ضرورت مباحث، از رابطه بودجه با اقتصاد بیان می شود و همچنین به سازمان های بودجه ای و نقش قوه مقننه و قوه مجریه در تدوین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی اشاره می شود.


کتاب فرآیند بودجه (تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل) دشمن زیاری

معرفی کتاب فرآیند بودجه (تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل) دشمن زیاری

کتاب فرآیند بودجه دشمن زیاری و ثابتی از مهربان نشر به بررسی نحوه اداره امور عمومی، بودجه و مالیه عمومی، اصول بودجه و مراحل بودجه نویسی، اجرا و کنترل آن می ‌پردازد. این اثر می‌ کوشد تا دانشجویان با تاریخچه، مفاهیم و تعاریف، اصول و روش های صحیح و مناسب بودجه بندی و نقش دولت ها آشنا کند و تمام مباحث را به صورت گسترده با زبانی ساده و روان بیان کرده است.

نویسنده در آخر کتاب با استفاده از نمودارها و پیوست ها مباحث را آموزش می دهد و شرح وظایف مدیر برنامه و بودجه یک سازمان، فرآیند صدور تحقیق از بودجه جاری را بیان کرده است.


کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه فرج وند

کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه فرج وند

کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند بعنوان خودآموز برای دانشجویان و علاقمندان در مورد بودجه در11 فصل تدوین شده است. در هر فصل سوالات چهار گزینه ای با پاسخ و فلش کارتی در انتهای کتاب به همراه 5 آزمون جامع با پاسخ گنجانده شده است.

کتاب پیش رو با موضوع دولت و نقش آن در اقتصاد شروع می شود و سپس به کلیات موضوع بودجه از قبیل تعاریف، تاریخچه و ضرورت بودجه و بودجه نویسی می پردازد. اصول حاکم بر بودجه از جمله اصل جامعیت، اصل وحدت بودجه، اصل تحدیدی بودن هزینه ها تعاریف دولت و وظایف آن مطرح می شود و سپس انواع طبقه بندی بودجه از نظر هزینه، عملیات و اقتصاد را توضیح می دهد و همچنین به نقش قوای سه گانه در سیکل بودجه نیز اشاره می شود.


کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی کیومرثی

معرفی کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی کیومرثی

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید؛ تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد، دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند.

این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی، مدیریت مالی دولت شد. مطالبی که گفته شد بخشی از مباحث کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی فیروز کیومرثی می باشد.


کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی کیومرثی

معرفی کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی کیومرثی

هدف از تألیف کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی از انتشارات گیتاتک، آشنایی با مفاهیم بودجه و جنبه های علمی و نظری آن، درک مسائل و مشکلات اساسی مربوط به درآمدها و مخارج دولتی و رابطه آنها با هم است. اصول برنامه ریزی برای عملکرد مالی دولت و بررسی آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حرکات مالی دولت هدف های اساسی اثر حاضر را تشکیل می دهد.


کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران انصاری

معرفی کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران انصاری

کتاب بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران شاهرخ انصاری در 12 فصل به رشته تحریر درآمده است.  نویسنده در این کتاب پس از تبیین کلیات بودجه و سیر تکاملی آن به جنبه های اقتصادی بودجه، کسر بودجه، مراحل تهیه و تنظیم آن، طبقه بندی سازمانی پرداخته است.

شاهرخ انصاری کوشیده تا با بیان روش های پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها، اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار دهد. روش های بودجه ریزی در شرکت های دولتی، بودجه و حسابداری ملی، بودجه و رایانه، بودجه و قوانین مرتبط با آن از دیگر مباحثی هستند که نویسنده در فصول نهایی کتاب به بررسی و تشریح آنها اهتمام ورزیده است.


کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه حاجیه رجبی فرجاد

معرفی کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه حاجیه رجبی فرجاد

ساختار کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه از انتشارات صفار به گونه ایی است که در 8 فصل تدوین شده است. هدف کلی دکتر رجبی فرجاد از نگارش و تنظیم این کتاب، آشنایی هرچه بیشترخوانندگان محترم با مفهوم کلی بودجه می باشد.

مولف در فصل اول کتاب به واژه شناسی و تعریف بودجه و ضرورت آن در سازمان های مختلف پرداخته و سپس در فصل دوم اصول بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم و چهارم کتاب به مباحثی همچون انواع طبقه بندی بودجه و ضرورت آن، مراحل تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه اختصاص دارد. خواننده در فصل پنجم و ششم کتاب مذکور با روش های پیش بینی بودجه، تحولات نظام بودجه ریزی و شفافیت بوجه ای و نقش حسابداری دولتی آشنا می شود. 


کتاب مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش صالحی

معرفی کتاب مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش صالحی

داوود صالحی در کتاب مبانی امور مالی و بودجه از انتشارات سمت ابتدا به تشریح مبانی امور مالی پرداخته و سپس به دنبال آن اصول بودجه در موسسات مختلف، به ویژه موسسات آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده است.

خوانندگان با مطالعه این کتاب با تعاریف گوناگون بودجه، اصول بنیادین و فرعی بودجه، چگونگی تهیه و تنظیم آن بر مبنای روش پیش بینی درآمد و روش برآورد هزینه آشنا می شوند.

نحوه کنترل یا نظارت بر اجرای بودجه و انواع کنترل بودجه در ایران از مباحث مهم این کتاب است که نویسنده در فصل های نهایی به بررسی و توضیح آن پرداخته است. فصل آخر کتاب به موضوع ارتباط بودجه و حسابداری و کاربرد آن در مدیریت اختصاص یافته که علاقمندان می توانند با مطالعه این بخش به اطلاعات مفیدی دست یابند.


کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی مدنی

معرفی کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی مدنی

کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی مدنی از نشر جهش بر مبنای سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه پنجم توسعه ایران، نظام gfs و با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی (pb) نگاشته شده است. دکتر داود مدنی در این اثر به تشریح فلسفه و اهمیت بودجه پرداخته و به بررسی تحول بودجه در جهان، عوامل موثر، دوره ها و رویدادهای موثر در این تحول اهتمام ورزیده است.

نقش ها و هدف های بودجه، اصول آن، سیاست گذاری در این زمینه، روش های تنظیم بودجه از قبیل بودجه متداول، برنامه ای، عملیاتی، بودجه بر مبنای صفر و بودجه چند گزینه ای از مباحث مهمی هستند که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

اهداف و دستورالعمل های قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه بودجه ریزی عملیاتی نظام که مورد توجه و نیاز جوامع و دولت های امروزی می باشد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و بخشی از این کتاب به تحلیل بودجه ای که می تواند راهنمای پژوهشگران و دانشجویان در پژوهش های بودجه ای قرار گیرد، اختصاص یافته است.


کلام آخر

بهترین کتاب های اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه که در این مقاله انتخاب شده‌اند براساس تجربیات کارشناسان فروش کتابانه بوده است.

چنانچه مطلب فوق برای شما مفید بود، خوشحال می شویم آن را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید و نظرات و تجربیات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. لازم به ذکر است برای خرید کتاب های ارشد رشته اقتصاد می توانید از طریق سایت کتابانه اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی سایت