سخنرانی دیدگاه روشنفکران و علما درباره مشروطیت

این سخنرانی در مورد دیدگاه روشنفکران و علما در انقلاب مشروطیت ایران است که از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد. نشست های پرسه های شبانه در موضوعات: ادبیات، تاریخ، فلسفه و … با همکاری موسسه کتابانه (خانه…

ویدئو سخنرانی خاستگاه انقلاب مشروطه – امید اسکندرزاده | کتابانه

این سخنرانی در مورد رخدادها و اتفاقاتی منجر به انقلاب مشروطه ایران شد، پرداخته است که از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد. نشست های پرسه های شبانه با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر)  برگزار می گردد. https://www.ketabane.org/…

معرفی سخنرانی عشق از دیدگاه حافظ و مولانا | کتابانه

این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر) برگزار می گردد. برای پیگیری ویدئوها بیشتر به صفحه مقالات مراجعه کنید. فروشگاه اینترنتی کتاب – کتابانه تلفن: 02156359060

ویدئو سخنرانی خاستگاه فناگرایی مولانا – حمید بیگدلی | کتابانه

سخنرانی آقای حمید بیگدلی با موضوع: خواستگاه فنا گرایی مولانا. این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر)  برگزار می گردد. برای تماشای سخنرانی “فنای صفاتی مولانا” با کتابانه  همراه…

سخنرانی فنای صفاتی مولانا

سخنرانی فنای صفاتی مولانا – حمید بیگدلی | کتابانه سخنرانی آقای حمید بیگدلی با موضوع: فنای صفاتی مولانا. این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر) برگزار می گردد.…

سخنرانی پیامدهای اجتماعی فناگرایی از دیدگاه مولانا – آقای حمید بیگدلی

سخنرانی آقای حمید بیگدلی با موضوع: پیامدهای اجتماعی فناگرایی از دیدگاه مولانا. این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر)  برگزار می گردد. برای پیگیری ویدئوها و مقالات بیشتر…

سخنرانی اصطلاح فنا در عرفان – آقای حمید بیگدلی | کتابانه

سخنرانی آقای حمید بیگدلی با موضوع: اصطلاح فنا در عرفان. این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر)  برگزار می گردد. برای تماشای سخنرانی “فنا در نگره­ی مولانا” با…

منوی سایت