بهترین منابع تئوری های مدیریت

بهترین منابع تئوری های مدیریت

اهمیت کتاب های تئوری های مدیریت

نظریه سازمانی یا تئوری سازمانی (Organizational theory) مطالعه طرح‌ها و ساختارهای سازمانی است. نظریه‌های سازمانی همچنین با رفتار افراد یا گروه‌های سازمان و نحوه تعامل آنها با یکدیگر برای تحقق اهداف تعیین شده، سروکار دارد. اهمیت مطالعات کتاب های تئوری های مدیریت زمانی مشخص میشود که به سوالات اساسی در مورد نحوه کار سازمان می‌پردازد.

فهرست برترین کتاب های تئوری های مدیریت

ما در این مقاله تعدادی از بهترین کتاب هایی که از آنها به عنوان منابع تئوری های مدیریت در کنکور ارشد استفاده می‌شوند را که از سهم فروش و محبوبیت بالایی در بین داوطلبان برخوردار هستند را جمع آوری کرده‌ایم؛ تا شما داوطلبان را در انتخاب برترین کتاب های تئوری مدیریت یاری بدهیم.


کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان از انتشارات سمت مباحث جدیدی در زمینه‌ی نظریه‌های سازمان و مدیریت و مدیریت منابع انسانی را داراست. ابتدای هر فصل کتاب خلاصه‌ای از آن فصل و پرسش‌هایی برای آشنایی بیشتر با آن فصل ارائه شده است.

در انتهای هر فصل نیز با مطرح کردن یک مسئله و تجزیه و تحلیل آن موجب مرور مطالب آن فصل می‌شود. علاوه بر این محتوای کتاب مورد تجدید نظر قرار گرفته و چاپ جدید آن همراه با مطالب جدید است. اثر حاضر در زمره بهترین کتاب های مبانی سازمان و مدیریت قرار دارد.


کتاب رفتار سازمانی جلد 1،2،3 استیفن رابینز ترجمه‌ی پارسائیان و اعرابی

کتاب رفتار سازمانی جلد 1،2،3 استیفن رابینز ترجمه‌ی پارسائیان و اعرابی

در کتاب رفتار سازمانی جلد 1 استیفن رابینز، مفاهیم، نظریه ها و کاربردهای سازمان که برای رسیدن به اهداف خود و رفع خواسته ها به کار می‌بندد و همچنین نیازمند مدیریت بوده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. جلد دوم کتاب که توسط دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ترجمه شده به رفتار سازمانی گروه ها می پردازد. در جلد سوم، سازمان ها و ساختارهای مختلف آن که بر نگرش و رفتار کارکنان اثر می گذارند، بررسی می شوند.


کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

هدف کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی بر این است که خوانندگان با مفاهیم اساسی سازمان و مدیریت به درستی آشنا گردنند. سازمان و مدیریت در دوره های مختلف سیر تکاملی را طی نموده است. مطالعات نشان می دهد که حاکمیت یک سری اصول و قواعد مدیریت در دوره های مختلف تاریخی، موجبات تکامل تمدن انسانی را فراهم نموده است که شناخت این عوامل به درک ما از مفهوم سازمان و مدیریت کمک شایانی می کند.


کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز

کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز

کتاب مبانی رفتار سازمانی برگردان کتاب essential of organizational behavior به قلم استیفن پی. رابینز یکی از معروف ترین کتاب ها در زمینه رفتار سازمانی می‌باشد. کتاب حاضر علاوه بر مجموعه ایی از تئوری ها، کاربرد آنها در مدیریت را نیز بیان کرده است.

رفتار سازمانی یک علم رفتاری کاربردی است و از چندین رشته ی رفتاری تشکیل شده است. رشته های غالب، روان شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی می باشد. دانشجویان رشته های مدیریت، جامعه شناسی و غیره… از کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز انتشارات مهربان نشر می توانند به عنوان منبع مناسب بهره ببرند.


کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان

هدف اثر حاضر که جزو سرشناس ترین کتاب های مبانی مدیریت رفتار سازمانی می‌باشد؛ آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با اصول اولیه و پس از آن به درک کافی از افراد و رفتارشان در سازمان ها برسند. رفتار سازمانی یکی از دانشهای میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را برعهده دارد.

دکتر علی رضائیان در این کتاب کوشیده است تا رفتارهای سازمانی را بومی ارائه نماید. او با ذکر مثال‌هایی تا جای ممکن مفاهیم و نظریه‌های موجود را ایرانیزه کرده است. از سویی کوشش شده است تا مدیریت اسلامی چتری فراگیر بر رفتار سازمانی باشد. از سوی دیگر غالب نظریه‌ها و اندیشه‌ها برگرفته از مطالعات خارجی است.


کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی

کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی

کتاب مدیریت عمومی سید مهدی الوانی به این اشاره دارد که مدیریت یکی از مهمترین فعالیت‌ها در زندگی بشر امروز می‌باشد. در عصر حاضر با کمک این فعالیت است که ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌ها تحقق می‌یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسان‌ها را از قوه به فعل تبدیل می‌کند.

در کتاب مدیریت عمومی الوانی از نشر نی این نظریه‌ها مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با وظایف مدیران در سازمان‌ها نظیر هدایت و برنامه‌ریزی، پیشبرد اهداف و کنترل و نظارت آشناییت پیدا می‌کنید. همه‌ی این ویژگی‌‎ها اثر حاضر را به کامل ترین کتاب مدیریت عمومی مبدل نموده است.


کتاب رفتار سازمانی استیفن پی. رابینز و تیموتی ای. جاج

کتاب رفتار سازمانی استیفن پی. رابینز و تیموتی ای. جاج

کتاب رفتار سازمانی رابنیز و جاج از انتشارات نص، متن بسیار روانی دارد و در خور فهم عمومی است و دانشجویان به راحتی از آن می‌توانند استفاده کنند. چرا که تمام کتاب عیناً ترجمه شده و حالت گزینشی ندارد.

یکی از بهترین و متداول ترین کتاب های رفتار سازمانی در طی دو دهه ی معاصر، کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز بوده که به زبان‌های متعددی ترجمه شده است. در کشور ما نیز چند برگردانِ این اثر به فارسی موجود می باشد که در این میان ترجمه ی آقایان اعرابی و تقی زاده مطلق ویژگی های منحصر به فردی را داراست.


کتاب رفتار سازمانی مورهد؛ گیریفین

کتاب رفتار سازمانی مورهد؛ گیریفین

کتاب رفتار سازمانی مورهد و گیریفین از انتشارات مروارید به این می‌پردازد که رفتار سازمانی، مطالعه‌ی رفتار انسان در عرصه‌ی سازمان، رویایی فرد و سازمان و بلاخره مطالعه‌ی سازمان می‌باشد.

هر فرد که وارد سازمان می‌شود، مجموعه‌ای ویژگی‌ها، تجربیات و سوابق شخصی خود را نیز به همراه می‌آورد. بنابراین هنگامی که می‌خواهیم رفتار اشخاصی را که در یک سازمان کار می‌کنند، مطالعه کنیم. باید به آنچه فرد انحصارا با خود وارد آنجا می‌کند نیز توجه کنیم. زیرا رفتار افراد مستقیما بر روی سازمان‌ها و سایر کارکنان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کتاب فوق که از بهترین کتاب های رفتار سازمانی است؛ توسط دکتر سیدمهدی الوانی به زبان فارسی برگردانده شده است. هدف از مطالعه این اثر آشنایی با انواع رفتارهای سازمانی موثر در موقعیت‌های مختلف بر محیط‌های سازمانی است.


کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

در کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز به این اشاره دارد که سازمان پدیده‌ای است اجتماعی که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حد و حدود نسبتا مشخصی بوده که تقریبا به صورت مداوم برای تحقق یک هدف مشترک یا مجموعه ای از اهداف فعالیت می‌کند. در رابطه با سازمان دو مبحث اصلی دیگر یعنی ساختار سازمانی و طرح سازمان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هدف کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز از انتشارات صفار، معطوف به ارائه دستورالعمل‌هایی است که بدان وسیله بتوان سازمانها را به صورتی طراحی کرد که دستیابی به اهداف سازمانی تسهیل شود. همچنین خوانندگان بیشتر با نحوه‌ی طراحی سازمانها به جای چگونگی فعالیت آنها آشنا شوند.


کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت مشتمل بر 12 فصل می باشد. هدف کتاب آشنایی هرچه بیشتر با عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح و مجری سیستمها و فرآیندهای سازمانی می باشد. نقش مدیریت منابع انسانی نخست، تشخیص بالقوه نیروهای شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنهاست.

این مجموعه برای دانشجویان رشته ی مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است. اثر حاضر بعنوان سرشناس ترین کتاب در موضوع مدیریت منابع انسانی شناخته می شود.


کتاب مرجع کامل تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان

کتاب مرجع کامل تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان

کتاب مرجع کامل تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان جامع ترین و کامل‌ ترین منبع برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری است. این کتاب صرفاً یک کتاب برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری نیست، بلکه شرح مفید و نسبتاً کاملی از نظریه­ های سازمان و مدیریت در چهار بخش «مبانی سازمان و مدیریت»، «تئوری سازمان»، «رفتار سازمانی» و «مدیریت منابع انسانی» است که در برخی دانشگاه­ها به عنوان منبع درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز تدریس می­شود.

ویژگی­ های متمایز کتاب نظیر جامعیت، به­ روز بودن، ساختار مناسب، مطابقت با نیاز دانشجو، تست­های متعدد و انطباق بالای آن با سؤالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت باعث استقبال زیاد دانشجویان و تبدیل آن به پرفروش ­ترین کتاب تئوری های مدیریت شده است.


کتاب ارشد و دکتری تئوری های مدیریت مدرسان شریف

کتاب ارشد و دکتری تئوری های مدیریت مدرسان شریف

کتاب تئوری مدیریت مدرسان شریف به چهار حوزه اساسی تقسیم شده است: بخش اول شامل مطالب مرتبط با مبانی سازمان و تئوری‌های مدیریت می‌باشد و 14 فصل ابتدایی کتاب را شامل گردیده است. بخش دوم شامل مطالب مرتبط با رفتار سازمانی می‌باشد و دوازده فصل بعدی یعنی فصول ۱۵ تا ۲۶ را شامل می‌شود. بخش سوم شامل مطالب مرتبط با منابع انسانی بوده و شش فصل بعدی یعنی فصول ۲۷ تا ۳۲ را شامل می‌شود. بخش چهارم که فصل ۳۳ را شامل می‌شود مربوط به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم است.

در تهیه این کتاب سعی شده تا تمامی منابع چندین سال اخیر کنکورهای مدیریت در تمامی مقاطع لحاظ شود و به‌روزترین و جامع‌ترین مطالب به طورکامل پوشش داده شود.

جهت راحتی و کارایی بیشتر، تا حد امکان تمامی مطالب، نکته‌ها و مثال‌ها به روز شده‌اند و مطالب غیرکاربردی حذف شده و تمامی نیازهای مطالعاتی این درس برای کنکورهای ارشد و دکتری رعایت شده است. ویژگی های ذکر شده اثر حاضر را به بهترین کتاب ارشد و دکتری تئوری های مدیریت مبدل نموده است.


کتاب ارشد و دکتری تئوری های مدیریت پوران پژوهش

کتاب ارشد و دکتری تئوری های مدیریت پوران پژوهش

در این کتاب پس از شرح کامل درس در هر فصل، پرسش های چهار گزینه ای آزمون های سراسری و آزاد چند سال اخیر با پاسخ های تشریحی آورده شده است. گفتنی است شرح درس ها به گونه ای است که هم برای دانشجویان سال های پایین تر سودمند است و هم یک منبع درسی مناسب برای دانشجویان و استادان دانشگاه ها می باشد. کتاب مذکور مشتمل بر چهار بخش می باشد: 1- مدیریت عمومی 2- رفتار سازمانی 3– منابع انسانی 4- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 

درس تئوری های مدیریت از جمله دروسی است که دارای مطالب بسیار زیاد و منابع و مآخذ پراکنده ای است و ضریب آن نیز در آزمون کارشناسی ارشد در مقایسه با سایر دروس، بالا می باشد؛ لذا نگارندگان بر آن شده اند تا مجموعه ی کاملی از مباحث این درس را از منابع گوناگون برای داوطلبان گردآوری نمایند.


کتاب بانک سوالات چهارگزینه ای تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان

کتاب بانک سوالات چهارگزینه ای تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان

این کتاب نکات و سوالات مطروحه در تمامی آزمون ها را پوشش داده است. و علاوه بر آن تمام منابع مورد استفاده در کنکور را پوشش می دهد. سوالات متعددی از منابع جدید آزمون های مدیریت در این کتاب طراحی شده، که نکات اصلی هر منبع را به همراه پاسخ های تشریحی دربردارد.

کتاب بانک سوالات چهارگزینه ای تئوری های مدیریت در راستای سیاست های ایجاد منابع درسی، از طرف انتشارات نگاه دانش تدوین و منتشر شده است. و توانسته به عنوان منبعی جامع و اثر بخش در میان داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری آزمون های مدیریت شناخته شود.

یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب شبیه سازی سوالات براساس آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری است. که با روند طراحی سوال و شیوه های مختلف طرح پرسش در این آزمون ها مطابقت دارد.

به جرات می توان گفت کتاب بانک سوالات چهارگزینه ای تئوری های مدیریت تنها منبع سوالات جامع و بروز است، که نمونه آن در ایران نظیر ندارد. به گفته مولفان، کتاب حاضر دربردارنده توضیحات و نکاتی است که در کتاب تئوری های مدیریت فرصت بیان آنها ایجاد نشده بود.

کتاب ارشد مجموعه سوالات کنکور تئوری های مدیریت پرچ

کتاب ارشد مجموعه سوالات کنکور تئوری های مدیریت پرچ

کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد تئوری‌های مدیریت اثر مهرداد پرچ از انتشارات کتاب مهربان در فصل‌های گوناگون طبقه بندی شده است و شامل تمامی عناوین مربوط به تئوری‌های مدیریت می‌باشد. جامعیت این کتاب از ویژگی‌های بارز آن است و همچنین می توان گفت اولین کتاب تستی است که به صورت میکرو طبقه بندی در حوزه تئوری‌های مدیریت فعالیت نموده.

نویسنده کتاب مجموعه سوالات تئوری‌های مدیریت به دور از هرگونه پاسخ اشتباه آن را تالیف نموده و به همین دلیل است که طراحان سوال از این کتاب به عنوان یکی از مراجع خود استفاده می نمایند در ضمن پاسخ سوالات نیز به صورت کاملاً تشریحی می باشد.


کلام آخر

بهترین کتاب های تئوری مدیریت که در این مقاله انتخاب شده‌اند براساس تجربیات کارشناسان فروش کتابانه بوده است؛ چنانچه شما جای کتابی را در این میان خالی می بینید لطفا از طریق نظرات با در میان بگذارید. چنانچه مطلب فوق برای شما مفید بود، خوشحال می شویم آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لازم به ذکر است برای خرید کتاب های ارشد مدیریت، می توانید به سایت کتابانه مراجعه کنید. (+)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی سایت